MRK 3633, Studieuke 2 og 3 - Innledning og kap. 2

November 24, 2016

I denne Podcasten tar vi for oss emne om "Innledning og kap. 2.", på side 17 i studieguiden.
Jeg har valgt å slå sammen uke 2 og 3 fordi kapitell 2 er såpass omfattende.

Sentrale tema er:

  • Særtrekk ved tjenester (IHIP)
  • Hovedmodellen
  • Marketing-mix og tjenester: de 7 P’er
  • Gap-modellen
  • Servicepyramiden
  • The Service Profit Chain

Lengde: 17:26

00:0000:00