MRK 3633, Studieuke 1, Del 1 - Innledning til kap 1.

November 24, 2016

I denne Podcasten starter vi med "Innledning til kap 1.", fra side 13 i studieguiden.

Sentrale tema og aktiviteter:

  • introduksjon til kurset
  • et moderne liv

Lengde: 02:46

00:0000:00