MRK 3633, Om studieguiden

November 24, 2016

 Studieguiden er skrevet av Nina Ronæs og er lest inn av Anette Fredheim Goffeng.

MRK 3633, En introduksjon til kurset - Om faget

November 24, 2016

I denne Podcasten starter med "En introduksjon til kurset - Om faget", side 5 i studieguiden.

Lengde: 13:31

00:0000:00

MRK 3633, Studieuke 1, Del 1 - Innledning til kap 1.

November 24, 2016

I denne Podcasten starter vi med "Innledning til kap 1.", fra side 13 i studieguiden.

Sentrale tema og aktiviteter:

 • introduksjon til kurset
 • et moderne liv

Lengde: 02:46

00:0000:00

MRK 3633, Studieuke 1, Del 2 - Kap. 1, Et moderne liv

November 24, 2016

I denne Podcasten tar vi for oss emne om "Kap. 1, Et moderne liv.", på side 14 i studieguiden.

Lengde: 03:38

 

00:0000:00

MRK 3633, Studieuke 2 og 3 - Innledning og kap. 2

November 24, 2016

I denne Podcasten tar vi for oss emne om "Innledning og kap. 2.", på side 17 i studieguiden.
Jeg har valgt å slå sammen uke 2 og 3 fordi kapitell 2 er såpass omfattende.

Sentrale tema er:

 • Særtrekk ved tjenester (IHIP)
 • Hovedmodellen
 • Marketing-mix og tjenester: de 7 P’er
 • Gap-modellen
 • Servicepyramiden
 • The Service Profit Chain

Lengde: 17:26

00:0000:00

MRK 3633, Studieuke 4 - Innledning og kap. 3

November 24, 2016

I denne Podcasten tar vi for oss emne om "Innledning og kap. 3.", på side 27 i studieguiden.

Sentrale tema er:

 • Internkvalitet & personaltilfredshet
 • Webinar

Lengde: 06:20

 

00:0000:00

MRK 3633, Studieuke 5, Del 1 - Innledning.

November 24, 2016

I denne Podcasten starter vi med "Innledning.", på side 31 i studieguiden.

Sentrale tema er:

 • Sannhetens øyeblikk
 • Kundereisen og kundeopplevelsen (service blueprint)
 • Nye forretningsmodeller
 • Delingsøkonomi
 • Artikkel 1: Sannhetens øyeblikk

Lengde: 01:56

 

00:0000:00

MRK 3633, Studieuke 5, Del 2 - Kapittel 4 og artikkel 1.

November 24, 2016

I denne Podcasten tar vi for oss emne om "Kapittel 4 og artikkel 1.", på side 32 i studieguiden.

Lengde: 09:13

 

00:0000:00

MRK 3633, Studieuke 6, Del 1 - Innledning.

November 24, 2016

I denne Podcasten starter vi med "Innledning.", på side 38 i studieguiden.

Sentrale tema denne uken er:

 • Kundetilfredshet og lojalitet – NKB-modellen
 • Klagehåndtering
 • Merkevarebygging og sosiale medier
 • 12 sentrale forhold for effektiv ledelse av servicebedrifter
 • Artikkel 2: Bør vi involvere kundene?
 • Artikkel 4: Urettferdig klagehåndtering

Lengde: 03:26

00:0000:00

MRK 3633, Studieuke 6, Del 2 - Kapittel 5-7, Kundetilfredshet og lojalitet NKB-modellen.

November 24, 2016

I denne Podcasten tar vi for oss emne om "Kapittel 5-7 Kundetilfredshet og lojalitet NKB-modellen.", på side 40 i studieguiden.

Lengde: 13:49

 

00:0000:00